Kênh phân phối chính hãng của Yoobao tại Việt Nam

Chính sách bảo mật

Đây là trang chính sách bảo mật của Yoobao Việt Nam. Xin dành ra một chút thời gian để tự tìm hiểu về các cách thức thực hiện chính sách bảo mật về quyền riêng tư của chúng tôi và cho chúng tôi biết nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào.

1. Chúng tôi thu thập những thông tin nào và chúng tôi sử dụng chúng như thế nào?

Để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho quý vị, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp các dịch vụ đó cho quý vị. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập những thông tin cần thiết cho mục đích được quy định cụ thể, rõ ràng và hợp pháp, và thông tin này sẽ không được xử lý theo cách thức không phù hợp với những mục đích như vậy. Quý vị có quyền lựa chọn có cung cấp thông tin mà chúng tôi đã yêu cầu hay không, nhưng trong hầu hết các trường hợp, nếu quý vị không cung cấp thông tin cá nhân, có khả năng chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hay trả lời truy vấn của quý vị.

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây:

  • Thông tin do quý vị cung cấp cho chúng tôi khi đặt mua sản phẩm trên website này, bao gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ.
  • Số điện thoại liên hệ do quý vị cung cấp cho chúng tôi khi tham gia cuộc trò chuyện online trên website này.

Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân là để cung cấp cho quý vị các sản phẩm và/hoặc dịch vụ và để đảm bảo chúng tôi tuân thủ luật pháp, quy định hiện hành và các yêu cầu của pháp luật khác. Các thông tin này sẽ chỉ được sử dụng làm cơ sở cho các giao dịch chính thức giữa chúng tôi và quý vị. Mọi thông tin của quý vị sẽ được bảo mật an toàn theo quy định về luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.

2. Cookie và các công nghệ khác

Các công nghệ như cookie, thẻ và tập lệnh được Yoobao.com.vn và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng. Những công nghệ này được sử dụng để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi cách di chuyển của người dùng trên trang web và để thu thập thông tin nhân khẩu học về toàn bộ nhóm người dùng của chúng tôi. Nó giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hành vi của người dùng, cho chúng tôi biết phần nào của trang web mà mọi người đã truy cập, cũng như tạo điều kiện và đo lường hiệu quả quảng cáo và tìm kiếm trên web. Chúng tôi coi thông tin do cookie và các công nghệ khác thu thập là thông tin không mang tính cá nhân, ngoại trừ địa chỉ Giao thức Internet (IP) hoặc các số nhận dạng tương tự được coi là thông tin cá nhân theo luật địa phương.

3. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị

Chúng tôi cam kết giữ an toàn thông tin cá nhân của quý vị. Để ngăn chặn hành vi truy cập trái phép, tiết lộ thông tin hoặc các rủi ro tương tự khác, chúng tôi đã áp dụng tất cả các quy trình vật lý, điện tử và quản lý cần thiết để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trên website này. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị theo quy định luật pháp hiện hành. Khi quý vị gửi hoặc nhận dữ liệu trên website của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo rằng chúng được mã hóa bằng Tầng socket bảo mật (Secure Sockets Layer, “SSL”) và các thuật toán khác.

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đọc Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi! Mọi thông tin đề xuất hoặc khiếu nại vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email sales@yoobao.com.vn