Kênh phân phối chính hãng của Yoobao tại Việt Nam

Điều khoản & điều kiện

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Yoobao.com.vn.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Yoobao.com.vn , bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Yoobao.com.vn dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Yoobao.com.vn hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Yoobao.com.vn ngay lập tức.

2. Về việc sử dụng website Yoobao.com.vn

  • Khách hàng chỉ được sử dụng website và các dịch vụ của Yoobao.com.vn cho mục đích cá nhân hoặc thực thể kinh doanh mà khách hàng đại diện.
  • Khách hàng chỉ được sử dụng website và dịch vụ của Yoobao.com.vn cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản này.
  • Khi khách hàng click vào button (nút) hay checkbox (hộp kiểm) “đồng ý” hoặc mang ý nghĩa tương tự, khách hàng đã chấp thuận những điều khoản và điều kiện do Yoobao.com.vn quy định.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website Yoobao.com.vn ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Yoobao.com.vn.

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu Yoobao.com.vn mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên Yoobao.com.vn không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Yoobao.com.vn.

5. Hành vi nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Yoobao.com.vn cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Yoobao.com.vn cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên 

Các dịch vụ Yoobao.com.vn có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của Yoobao.com.vn.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của Yoobao.com.vn sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của Yoobao.com.vn, bạn cấp cho Yoobao.com.vn quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho Yoobao.com.vn. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Yoobao.com.vn không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và Thi hành 

Yoobao.com.vn có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của Yoobao.com.vn; thực hiện các sửa đổi mà Yoobao.com.vn cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ Yoobao.com.vn cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

Yoobao.com.vn không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của Yoobao.com.vn, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.

8. Tiêu chuẩn nội dung 

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.

Theo đó, Yoobao.com.vn không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc Yoobao.com.vn không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của Yoobao.com.vn.

9. Vi phạm bản quyền

Yoobao.com.vn coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Yoobao.com.vn vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của Yoobao.com.vn bằng cách gửi thông báo cho Yoobao.com.vn qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa vào thông tin cung cấp 

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của Yoobao.com.vn được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Yoobao.com.vn có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website Yoobao.com.vn có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và Yoobao.com.vn không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Thông tin được cung cấp trên Yoobao.com.vn cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Yoobao.com.vn; và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên Yoobao.com.vn.

11. Từ chối các bảo đảm 

Bạn hiểu rằng Yoobao.com.vn không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý 

Trong bất cứ trường hợp nào, Yoobao.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Yoobao.com.vn.